Många upplever smärtlindring med CBD

1729-1

Ingen människa ska behöva leva med smärta. Om du har en kropp som värker bör du konsultera en läkare för att hitta en lösning. En sådan lösning kan vara starka receptbelagda mediciner. Dessa mediciner kan dock vara farliga för kroppen i det långa loppet. CBD-olja har vissa egenskaper som kan ge din kropp skonsam smärtlindring.

CBDs effekter på människokroppen är dock inte helt klarlagda. Det finns i vilket fall läkare som är övertygade om att CBD kan ge smärtlindring. Det är viktigt att poängtera att oljan inte påverkar kroppens inre organ på samma sätt som receptbelagda läkemedel. Det kan därför vara värt att testa om det fungerar för dig. Hemply är ett pålitligt företag som tillhandahåller kvalitativa produkter. Gå till deras hemsida för att se om det finns en produkt som passar dig.

Effekter på kroppen

1729-2

 

Forskningsresultaten är som vi redan har nämnt inte helt klarlagda gällande effekter på kroppen. En anledning till detta är att det finns mer forskning gällande medicinsk cannabis. Det finns dock ett antal potentiellt positiva effekter. 

  • Kroppen består av ett komplext system, där främst hjärnan påverkar hur bra eller dåligt vi mår. Kroppen har något som kallas för det endocannabinoida systemet. De cannabinoider som finns i CBD ska kunna påverka det här systemet. Användare av CBD har också kunnat rapportera om att de upplevt mindre smärta. 
  • Cancersjukdomar är ofta förknippat med smärta. Det finns studier som påvisar att CBD ska kunna ge fysisk smärtlindring. CBD ska även kunna lugna kroppens psykiska oro.
  • I anslutning till detta har oljan en positiv effekt mot depressioner och ångest. I regel behandlas båda dessa åkommor med olika receptbelagda läkemedel. Som vi redan har varit inne på är dessa receptbelagda läkemedel inte särskilt skonsamma för kroppen. Receptbelagda läkemedel är också i regel beroendeframkallande. Detta är ytterligare en anledning till att testa oljan, då den inte är beroendeframkallande.
  •  CBD ska alltså ha en lugnande effekt på hjärnan. Men kan den även påverka åkommor som finns i hjärnan? Det finns vissa tecken på att oljan ska ha en positiv effekt på neurologiska sjukdomar och tillstånd. En studie med lovande resultat har nämligen genomförts på patienter med epilepsi och MS.
  • Liknande studier har genomförts på människor med muskelspasmer och personer med Parkinsons sjukdom. Även här har forskarna kunnat sett lovande resultat. 

Det kommer ständigt nya forskningsresultat som är av intresse för alla som vill leva ett hälsosammare liv. Du kan klicka här för mer information om dess påverkan på kroppen.

Cannabinoider inom andra områden

Cannabinioider är bra till mycket, bland annat skönhetsprodukter. Oljan ska nämligen ha en antiinflammatorisk effekt på huden. Rent specifikt ska den kunna mildra problem med acne, torr hud samt känslig hud. Det har också spekulerats i om oljan kan förhindra rynkor. Studier har visat lovande resultat, även om forskarna ännu inte har kunnat bekräfta något.

I dagsläget finns det ett antal hudvårdsprodukter på marknaden som säger sig ha goda positiva effekter. Det finns bland annat olika produkter för den som har torra läppar. Det finns även produkter för håret och en rad olika hudkrämer. 

Slutligen bör det poängteras att CBD och skönhet verkar ha blivit en trend som är här för att stanna. Om du söker efter dessa termer i Google kan du se att flera pålitliga branschtidningar har skrivit om ämnet. En del tidningar väljer även att rekommendera utvalda produkter.

Vad säger svensk forskning om CBD?

1729-3

Dagens Medicin skriver att CBD kan hjälpa mot smärtor. Det är en artikel som analyserar ämnet ur flera perspektiv. 

  • Sverige som land har historiskt sett haft en negativ inställning mot cannabis. Detta inkluderar egentligen allt som har att göra med cannabis, oavsett om det handlar om rökning för att uppnå ett rus, eller CBD för smärtlindring. 
  • Många svenska forskare menar att det finns mycket bevis mot de negativa effekterna av cannabis. Långvarig rökning kan framkalla depressioner och skapa många sociala problem. Det har dock alltid varit en avvägning om de kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenserna av cannabisanvändning.
  • Den medicinska cannabisen har dock öppnat dörren till en bättre syn på cannabis i allmänhet. Cannabisoljan har även kunnat dragit nytta av den nya synen.
  • En del läkemedelsexperter och forskare är dock fortfarande skeptiskt inställda till läkemedel, eller andra produkter för långvarigt bruk. De vill istället att människor med kronisk smärta ska försöka leva med sin smärta. Det finns terapimetoder som kan hjälpa patienter att hantera smärta, exempelvis KBT.
  • CBD-produkter bör dock inte inkluderas i den här diskussionen, även om det ofta blandas ihop med cannabisrökning.  CBD har, som vi tidigare nämnt, en lättare inverkan på kroppen. Det finns inte heller några bevis för att den påverkar kroppen ur ett negativt perspektiv.

Användning av medicinsk cannabis

Kommer vi i framtiden även ha tillåtelse att använda medicinsk cannabis? Svaret är att vi redan kan använda medicinsk cannabis för eget bruk. Som privatperson måste du dock skicka en ansökan till Läkemedelsverket. Du måste även lida av en sjukdom, där smärtlindring genom användning av medicinsk cannabis har bevisade effekter inom forskningen. Under de senaste åren har även majoriteten av de som har ansökt blivit beviljade att använda medicinsk cannabis.

Den medicinska cannabisen befinner sig dock i ett tidigt stadium. Berörda myndigheter har fortfarande för lite data för att kunna utvärdera dess effekt. Personer som har fått medicinsk cannabis utskrivet ska ha nära kontakta med en läkare. De ska föra en tät dialog om eventuella biverkningar. Den som använder medicinsk cannabis ska inte kunna få ett rus av sitt bruk. 

Läkemedelsverket som myndighet har ingen åsikt kring användning av medicinsk cannabis. Deras roll som myndighet är att värna om befolkningen och främja läkemedel som är säkra. I USA tillåter ett tjugotal delstater medicinsk cannabis. Deras myndighetsutövning skiljer sig dock från den vi har i Sverige.

Det finns exempelvis flera läkare i USA som inte erbjuder cannabis-produkter till sina patienter. En av anledningarna till detta är att riktlinjerna för användning inte är helt tydliga. En del läkare vill därför vänta tills det finns mer forskningsresultat och tydligare riktlinjer. Företagen som producerar cannabis ökar dock för varje år. Dessa företag skulle kunna finansiera forskningen för att påskynda processen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *