Hur e-juice kan vara ett alternativ till cigaretter

Rökning dödar. Detta har vi fått lära oss från ung ålder, i alla fall vi som är födda under 1980-talet och framåt. Även tidigare generationer är nog medvetna om riskerna. Dessa generationer har däremot växt upp i ett samhällsklimat där rökning har varit mer accepterat. Idag finns dock alternativ till de farliga tobakscigaretterna.

Många rökare vill sluta. De är medvetna om riskerna och de vill inte dö i förtid på grund av en dålig vana. Samtidigt finns det rökare som började på 60- och 70-talet. De har under alla dessa år utvecklat ett starkt beroende. Lägg därtill att de började under en tid när staten inte var lika bra på att informera om riskerna.

Många människor kan inte sluta tvärt med att röka tobakscigaretter. De har byggt deras liv kring denna farliga substans, och det skulle krävas en enorm uppoffring för att bli av med beroendet. Under 2000-talet lanserades tuggummin som hjälpmedel. Dessa tuggummin innehåller nikotin, vilket gör att avvärjningen inte känns lika påfrestande.

Många rökare saknar dock själva röken. Att få ta en paus utomhus och bara ägna sig åt sina egna tankar medan man röker är guld värt. E-cigaretterna och dess e-juice erbjuder detta, utan att innehålla de farliga partiklar som vi finner i tobakscigaretterna.

Du kan också välja e-cigaretter som inte innehåller nikotin, vilket gör att du inte behöver bekymra dig om att bli beroende. Dessa produkter har blivit väldigt populära under 2010-talet. Återförsäljare finns på en rad olika orter runt om i Sverige, och deras verksamhet är helt legal.

Vill du prova detta fördelaktiga alternativ? Köp e-juice på Vapes.se. De erbjuder en rad olika produkter och du kan med fördel välja en smak som passar dig. 

Fördelar med e-juice

Det finns flera fördelar med e-juice. Under denna rubrik ska vi lista några viktiga faktorer.

  • E-juice har en innehållsförteckning som överensstämmer med verkligheten. Men är detta inte samma som för tobakscigaretter? Inte riktigt. Tobakscigaretter innehåller flera farliga ämnen, bortsett från tobak, nikotin och den rök du drar ned i lungorna. Faktum är att flera avslöjanden genom åren har visat att cigarettstillverkarna medvetet har lagt till ämnen som är direkt skadliga för kroppen.
  • E-juice innehåller inte alls samma typer av farliga ämnen. Större delen av innehållet är naturliga tillsatser, även om vissa produkter innehåller sötningsmedel. Detta är däremot inte unikt för e-juice. Många livsmedelsvaror innehåller sötningsmedel och dylikt.
  • E-juice innehåller inte tobak. Tobak har i princip inga hälsofördelar överhuvudtaget. Tobak är i princip endast att betrakta som en last för dem som använder vanliga cigaretter. Som rökare är du sällan sugen på just tobak, det är snarare nikotinet som lockar. 
  • Vissa e-cigaretter innehåller nikotin, vilket gör att du inte behöver göra avkall på detta. Samtidigt kanske många av dessa produkter innehåller nikotin för att användaren ska kunna avvärja sig, för att sedan börja använda e-cigaretter som inte innehåller nikotin överhuvudtaget.
  • En annan fördel är att e-röken inte sätter sig på kläder eller möbler. Du behöver inte heller vara orolig för att lukta rök. Detta är i regel en stark nackdel med tobakscigaretter, som tenderar att sätta sig både på kläder och möbler. Lägg därtill att många människor är känsliga mot denna typ av rök, vilket gör att man endast får röka på dedikerade platser. Många restauranger och offentliga rum har också vidtagit långtgående åtgärder för att helt förbjuda rökning. 

Vill du köpa e-cigaretter? Det finns en bra och pålitlig e-handel för ändamålet. Läs mer på deras hemsida: Vapes.se

Nackdelar med e-juice

Den största nackdelen handlar om röken. Krasst sett kan man säga att rök inte hör hemma i lungorna, oavsett om den innehåller direkt farliga partiklar eller inte. E-cigaretternas affärsidé är att erbjuda ett säkrare alternativ till rökare. Röken i sig är en viktig grundsten i detta, vilket gör att man inte kommer att försöka byta ut den. 

Forskare har försökt ta reda på om denna rök också är farlig. Man har inte hittat något som är direkt farligt med dess innehåll, även om man inte kan förespråka att man borde röka e-cigaretter. Man har däremot hittat vissa produkter som är farliga. Dessa produkter är dock inte representativa för hela branschen. Det handlar om ett litet produktsortiment som främst säljs i andra delar av världen.

Långtgående konsekvenser är egentligen svåra att sia om. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med data för att undersöka e-juicens effekt på lång sikt. Produkterna är relativt nya och det är främst i andra halvan av 2010-talet som användningen tog fart. Ur ett annat perspektiv kan vi dock konstatera att det kommer att finnas fler intressanta studier om ett tiotal år. Det är nämligen många människor som har gått över till e-juice.

Men är det nikotin som finns i många e-cigaretter farligt? Dagens Medicin säger: ”Nikotin i sig själv utgör ingen större hälsofara”. Nikotin har väl egentligen inga positiva fördelar heller. Men det brukar vara andra ämnen som är farliga i de produkter där nikotin är vanligt förekommande. Ett bra exempel på detta är tobakscigaretter som vi har diskuterat ingående i den här artikeln. 

Det finns med andra ord anledning till att vara vaksam på vad konsumtionsprodukter egentligen innehåller. Ibland marknadsförs de som nyttiga för att de inte innehåller ett specifikt ämne. Samtidigt kan det finnas ett annat direkt skadligt ämne i produkten. 

Andra faktorer att ta i beaktande

Tillverkningen av e-juice och dess biprodukter äger ofta rum i andra länder, långt ifrån Sverige. Det är därför inte helt enkelt att kontrollera att produktionsmetoderna är säkra. Vi kanske inte heller alla gånger kan kontrollera att innehållet stämmer överens med innehållsförteckningen.

Det är därför en bra idé att köpa från pålitliga återförsäljare som har många nöjda kunder. Ibland kan man behöva betala extra för detta, vilket inte bör vara ett problem om man ser till din hälsa. I grund och botten har många människor gått över till e-cigaretter på grund av hälsoskäl. Det vore dumt att negligera detta beslut genom att köpa billiga produkter från en oseriös tillverkare.

I den här artikeln har vi varit positivt inställda till e-juice. Vi måste dock höja ett litet varningens finger för dess eventuella negativa hälsoeffekter. Vi har redan nämnt att det ännu inte finns tillräckligt med data som påvisar hälsoeffekter på lång sikt. Du bör därför ta till dig eventuell information som kommer inom de närmaste åren.

Vi måste återigen poängtera att rök i lungorna aldrig är en bra sak. Tobakscigaretternas rök är direkt livsfarlig, vilket gör att du alltid bör undvika traditionella cigaretter. E-cigaretter är inte lika farligt, även om det inte är att betrakta som någon hälsokur. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi i vilket fall ge en positiv bild över e-cigaretterna, speciellt i relation till tobakscigaretter. Det är egentligen konstigt att människor fortfarande röker klassiska cigaretter, trots alla de alarmerande varningarna från myndigheter och dylikt. Alla komplement till denna dåliga vana är därför välkommet på marknaden.

Den som vill sluta helt med alla former av rökning kan prova tuggummin med nikotin. De har en avvärjande effekt och du kan så småningom bli helt fri från nikotin. Samtidigt har vi nämnt forskning i denna artikel som pekar på att nikotin inte är så farligt. Det kan däremot vara en farlig komponent för en människa som har dåliga vanor i övrigt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *