Ergonomi på arbetsplatsen är en växande trend

 1704-1

Många företagsledare blir mer medvetna om hälsoaspekterna av arbetet. Många anställda blir också mer och mer medvetna om vilka krav de kan ställa på arbetsgivaren. Vi lever i en tid där hälsan har en självklar del i våra liv. Detta är några av faktorerna som gör att ergonomi tar en allt större plats på våra arbetsplatser.

Kroppen är ett fantastiskt verktyg. Tyvärr är vår vardag, som inte minst inkluderar mycket arbete, inte alltid kompatibelt med hälsosamma kroppar. Något så enkelt som att ha en ergonomisk stol kan förhindra arbetsskador på kroppen. Ta dig en titt på https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar.html

Ergonomins huvudområden

Ergonomi får de allra flesta att tänka på stolar och kontor som är anpassade för kroppen. Men vad inkluderas i ordet ergonomi? Det är egentligen ett heltäckande ord som innefattar många delar av vårt välmående.

  • Hur upplever du ljuset på din arbetsplats? Är det för starkt? Ett starkt ljus kan vara bra, speciellt under vintertid när solen tenderar att försvinna. Det ska dock inte vara ett starkt ljus som kan störa dig i ditt arbete eller skada dina ögon. Du ska inte heller arbeta i mörker eller i en kontorsyta som gör dig trött. Arbetsgivaren har ett ansvar för att anpassa ljuset på arbetsplatsen. Detta inkluderas i det ergonomiska arbetet.
  • Hur varmt respektive kallt är det på din arbetsplats? Att ha det för varmt på arbetsplatsen gör oss trötta. Det kan vara mysigt med lite extra värme på vintern, även om det inte är bra ur ett ergonomiskt perspektiv. Det ska definitivt inte heller vara för kallt på arbetsplatsen. En tumregel är dock att det ska vara svalt. Det bör även finns tillgång till en fläkt eller dylikt som kan användas under de varma sommarmånaderna.
  • Ljudnivån är kanske den viktigaste faktorn av de vi hittills har listat. Förr i tiden var det inte ovanligt med personer som led av tinnitus och hörselnedsättningar på grund av bullrig arbetsmiljö. Detta förekommer fortfarande, även om både arbetsgivare och arbetstagare i regel är mer medvetna om riskerna.
  • Även på kontor kan ljud vara ett problem. De öppna kontorslandskapen har bland annat bidragit till detta. Du ska kunna arbeta ostört.

Efter att ha reglerat dessa faktorer kan du införskaffa ergonomisk kontorsutrustning. Besök https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/kontorsstolar.html

Den ökande datoranvändningen1704-2

De nya tidens arbetssätt skapar många ergonomiska utmaningar. Även datorer behöver utformas för att passa den mänskliga kroppen. Läs mer i den här artikeln i PC för Alla. Belysningen är som vi redan har varit inne på en viktig faktor i sammanhanget. En dålig belysning kan göra att du intar en dålig ställning för att kunna se vad som står på datorskärmen.

Långa arbetspass framför datorn kan också vara riskfaktorer. Kroppen kan dock anpassas för en lång och stressig dag på jobbet. Det kan exempelvis handla om att du står och sitter varannan timme. Du ska också tänka på att variera verktyget för att styra datorn (mus och touchpad) samt att alltid sitta med rak rygg. 

Ögonen kommer i vilket fall kännas trötta efter att ha stirrat på en skärm hela dagen. Vissa skärmar är bättre än andra. Du kan exempelvis handla datorskärmar som har ergonomiska egenskaper. Det viktigaste är dock att ta regelbundna pauser. Detta ger dig möjligheten till att låta ögonen vila. Du kan exempelvis ta kortare promenader utomhus.

Ett arbete vid datorn kan generera stora skador på hälsan i det långa loppet. Det är lätt att hamna i en dålig cirkel där man endast arbetar för att sedan åka hem och sätta sig i soffan. Kroppen är i starkt behov av motion. Motion stärker vårt hjärta och skyddar oss mot många olika sjukdomar. De psykologiska effekterna av motion kan inte heller förringas. Våra hjärnor aktiveras på ett helt annat sätt när vi rör på oss.

Optimera arbetslivet för framtiden

1704-3

Vi befinner oss i en ständigt växande digitalisering. Även yrken som historiskt sett inneburit lite datoranvändning inkluderar idag någon form av datarelaterade arbetsuppgifter.

  • Forskare har inte kunnat klarlagt att skärmtid skulle vara skadligt för ögonen. Det finns dock ett antal negativa konsekvenser. Ljuskänslighet är en vanligt citerad anledning. Personer som sitter mycket vid skärmen tenderar också att känna sig trötta i ögonen.
  • Kontorsutrustningen i och runt datorn måste vara anpassade ur ergonomiskt perspektiv. Varför inte använda Ergonomiska tangentbord som är både praktiska och snygga? 
  • En förhöjd datoranvändning kan dock bevisligen skada andra delar av kroppen. Nacken och armbågarna var bland de första åkommorna som forskarna kunde klarlägga. Beroende på faktorer som vi redan har citerat i den här artikeln kan problemen ytterligare förvärras utan korrekta åtgärder.
  • Att använda sig av rätt programvara är en viktig faktor som inte kan förringas. En person som exempelvis arbetar som administratör ska ha tillgång till mjukvara som är effektiv. Ur ett praktiskt perspektiv handlar det om mjukvara som användaren tycker det är lätt att förstå. Efter introduktion av mjukvaran ska alltså administratören kunna arbeta utan förhinder i programmet.
  • Många arbeten kräver dock noggranna analyser av programvaran. Programmerare kan sitta i timmar och stirra på samma problem. Detta är ett stort problem ur ett ergonomiskt perspektiv.
  • Den enda konkreta lösningen i det här avseendet är att försöka ta regelbundna pauser.

Arbetsskador relaterat till ergonomi

En bristfällig ergonomi kan leda till omfattande arbetsskador. En arbetsgivare kan av den anledningen förlora mycket pengar på grund av bristfällig kontorsutrustning. Ur ett ännu viktigare perspektiv är det minst sagt tragiskt att människor ska bli sjuka av arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverket har konkret statistik som visar att fler än 10 000 personer får gå hem från jobbet varje år på grund av förslitningsskador. Branschexperter har kunnat estimera att det kostar företagen minst hundratusen kronor för varje anställd som drabbas. Dessa siffror gäller för personer som är hemma under minst ett år.

För arbetsgivaren tillkommer det ofta rehabiliteringskostnader. Personer som blir tvungna att lämna arbetsplatsen kan också drabbas av andra besvär, som kan inkludera psykisk ohälsa. Ur det här perspektivet går det alltså inte att estimera de exakta kostnaderna för förslitningsskador. I det långa loppet kan det handla om en ansenlig summa. Lägg därtill att arbetsgivarna riskerar att förlora en pålitlig och omtyckt medarbetare. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *